Novosti - Covid-19

Stav u vezi vakcinacije protiv Kovid infekcije

Drage koleginice i kolege,
Nadam se da ste ovu dugotrajnu pandemiju Vi i Vaši najmiliji i najbliži prošli bez velikih posledica. Kako je bilo u sredstvima javnog informisanja mnogo pitanja, različitih stavova pa i nedoumica u vezi procesa vakcinacije kod bolesnika sa multiplom sklerozom u nastavku je dokument Radne grupe za MS koji je u potpunosti usaglašen sa evropskim i svetskim preporukama. Ovo je takođe i okvir za postupanje u situacijama u kojima naši pacijenti traže savet u vezi sa vakcinacijom.

Zahvaljujem se Prof Drulović i prof Pekmezović koje su u najkraćem roku izradile ovaj dokument.

Preporuke za vakcinaciju protiv COVID-19 bolesti
za osobe sa multiplom sklerozom


PDF DOKUMENT»

Svako dobro i na dobro se okupljali i viđali uživo što skorije.

Predsednik DNS
Prof dr Ranko Raičević

Upitnik o neurološkim simptomima kod pacijenata sa Covid- 19 infekcijom

Poštovane i drage kolege,
Neurološka zajednica je bila na ogromnom iskušenju u proteklom periodu i ja se iskreno nadam da ste svi zdravo kao i Vaši najbliži. Posve sam siguran da smo i ovo vreme i ove okolnosti uspeli da prebrodimo i u stručnom i ljudskom smislu. Kao što znate veoma je bilo teško napraviti brzu, pouzdanu i stručnu distinkciju da li pacijent sa neurološkim oboljenjnem možda istovremeno ima i COVID a to je bilo veoma važno i zbog modaliteta daljeg lečenja i sprečavanja širenja infekcije u ne COVID bolnicama.

Zbog svega toga, potpuno dobrovoljno i ako imate vremena molimo da popunite ovaj upitnik koji će nam biti od velikog značaja za rad u sličnim okolnostima ubuduće. U svakom slučaju, upitnik je potpuno dobrovoljan, a najvažnije od svega je da ste dobro, da ste zdravi i da se vidimo u boljim i lakšim okolnostima

.

Sve vas srdačno pozdravljam u moje ime i u ime Predsedništva Društva neurologa Srbije.

UPITNIK»

Prof. dr Ranko Raičević


Drage kolege,

Svjedoci smo velikog naprezanja cjelokupne medicinske struke u borbi protov COVID infekcije i prije svega želim da vam svima poželim dobro zdravlje, vama, našim najmilijim i svima o čijem zdravlju brinete u ovim teškim okolnostima.

Takođe, želim da vas ohrabrim da sva svoja iskustva na svim nivoima i u svim aspektima u dijagnostici i liječenju ljudi sa neurološkom fenomenologijom prijavite na naš registar. To je svakako manje važno od mjera za čuvanje vašeg zdravlja, te apelujem da svo vrijeme nosite zaštitnu opremu i da se ponašamo kao da je svako ko ulazi u naše ordinacije mogući rezervoar i prenosilac. Ako štitimo sopstveno zdravlje moći ćemo da pomognemo našim pacijentima.

I na kraju da vas obavijestim da ćemo sva planirana događanja - seminare, kongrese, škole, simpozijume odložiti za sledeću godinu ili pripremiti online prezentacije o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Na ovogodišnji ANF DNS neće učestvovati sem u formi online prezentacija naših predavača.

Aktivnosti Društva se odvijaju u drugačijim oklnostima, članarine za EAN su plaćene, stipendije će biti dodijeljene kada se steknu uslovi za odlazak naših mladih kolega na usavršavanja, a dobijen je i dokument Agencije za privredne registre i poreske službe da smo prethodnu godinu završili u skladu sa propisima.

U nadi da ćemo se uskoro vidjeti u boljim okolnostima iskreno vas pozdravljam.

Svako dobro,
Prof dr Ranko Raičević
Predsednik DNS

Mediji

UPITNIK

UPITNIK O NEUROLOŠKIM SIMPTOMIMA KOD PACIJENATA SA COVID- 19 INFEKCIJOM

Ako imate vremena molimo da popunite ovaj upitnik koji će nam biti od velikog značaja za rad u sličnim okolnostima ubuduće. Upitnik je potpuno dobrovoljan.

UPITNIK »

Covid-19

LINKOVI

COVID-19 - STATISTIKA | LINK
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije | LINK
Institut za javno zdravlje | LINK
Svetska zdravstvena organizacija | LINK