Moždani udar – Izazovi V

Datum i vreme početka: 13. novembar 2014, 9h
Datum i vreme završetka: 13. novembar 2014, 17h
Mesto održavanja: Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd
Glavne teme: Moždani udar
Organizator: Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
Prijava: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, tel: +381 11 36 36 363, 36 36 364, e-mail: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
Kotizacija: 8000 dinara, a za članove DMNS 5000 dinara

Opis: Tokom poslednjih godina došlo je do razvoja savremenijih i tehnički naprednijih metoda za lečenje akutnog ishemijskog moždanog udara sa kojima će nas upoznati renomirani strani predvači. Tehnološki napredak omogućio je uspostavljanje reperfuzije u najranijoj fazi ishemijskog moždanog udara primenom intraarterijske trombolize ili mehaničke ekstrakcije tromba.

Klinička i neuroradiološka raznovrsnost bolesti malih krvnih sudova donekle komplikuju izučavanje ove patologije, ali jasno definisani MR entiteti pružaju nove mogućnosti u odgonetanju njihove patogeneze i proceni efikasnosti raznih lekova. Predavači iz vodećih evropskih centara posvećenih ovoj patologiji upoznaće skup sa principima primene istraživanja bolesti8 malih krvnih sudova na svakodnevnu kliničku praksu kao i sa novim aspektima neuroradioloških manifestacija ovih bolesti. Posledice moždanog udara mogu biti veoma teške i značajno kompromitovati dnevne aktivnosti bolesnika. Oni se neretko žale na hronični zamor, na bezvoljnost i povlače se u sebe i od uobičajenih aktivnosti. Kod drugih bolesnika se pojavljuju različiti hronični bolni sindromi koji su često uporni i ne reaguju na uobičajene analgetike. Ovi bolesnici imaju često i poremećaj seksualnih funkcija ili postoji bojazan od ove aktivnosti zbog sumnje da se moždani udar u tim okolnostima može ponoviti. Na kraju, veoma je važno da se adekvatno proceni i radna sposobnost bolesnika i posebno njihova sposobnost za vožnju.

Program: Preuzmite program ovde