STRUČNI SASTANAK NEUROLOŠKE SEKCIJE SLD

Datum i vreme početka: 23. maj 2014, 11h
Datum i vreme završetka: 23. maj 2014, 15h
Mesto održavanja: Amfiteatar Više Medicinske škole u Ćupriji
Glavne teme: Neuromišićne bolesti, dijagnostički i terapijski pristup
Organizator: Neurološka sekcija SLD
Kotizacija: Besplatno

Za više informacija klknite na sledeći LINK

ADRIATIK FORUM I SIMPOZIJUM PODUNAVSKIH ZEMALJA

Datum i vreme početka: 23. april 2014.
Datum i vreme završetka: 27. april 2014.
Mesto održavanja: Hotel Splendid, Bečići, Crna Gora
Glavne teme: CVO, ekstrapiramidalni poremećaji, multipla skleroza, epilepsije. Simpozijum mladih neurologa, Poster sesija
Organizator: Društvo neurologa Srbije,
Koorganizatori: Udruženje neurologa Hrvatske, Udruženje neurologa Crne Gore
Kotizacija 120 evra

KONTAKTI Stručni organizator: Društvo neurologa Srbije
Sekretarijat kongresa — profesionalna kongresna agencija:
Novi ASTAKOS
Kumanovska 2, 11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381-11-2430685 / +381-11-2441492
www.astakos.com
e-mail: congress@astakos.com

Ovde možete preuzeti PROGRAM

Za sve dodatne informacije preuzmite obaveštenje u pdf-u.

46th International Danube Neurology Symposium in cooperation with Adriatic Forum - Invitation letter.