Izveštaj sa Četvrte škole za mlade neurologe „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“


Datum: 04–05.09.2015.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić

INFORMATOR »

Kraj 2014. godine za neke je bio početak velikog posla. Datum i vreme održavanja Četvrte škole za mlade neurologe bili su dogovoreni. Program je dobio svoj naziv: Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi. Još malo su iščekivani poslednji detalji finalnog scenarija. Konačno, pod režijom prof. dr Jelene Drulović i prof. dr Gordane Tončev mogla je da se spusti klapa koja je označavala početak velikog i zahtevnog angažmana. Nekoliko meseci kasnije, zamišljeno je dobilo svoj oblik. Zainteresovana publika sa afišima u rukama ispunila je amfiteatar, i izvođenje je moglo da počne.

DNS

Predah pred nastavak izvođenja organizovan je u ambijentu koji je miljama udaljen od svakodnevnog, kako bi se održao fokus na prethodno utemeljenom cilju – ispravnoj dijagnozi multiple skleroze.

Drugog dana ovog umetničkog performansa, na čelu sa novim virtuozima neurologije i pomalo umornim licima novih aktera (od druženja prethodne noći), dočarane su varijacije demijelinizacione bolesti na koje treba misliti, kao što su, na primer, neuromyelitis optica, bolesti izazvane nutritivnim de¬ficijencijama, hereditarni poremećaji, zatim sistemski vaskulitisi koji za¬hvataju CNS, cerebrovaskularne bolesti mladih, infektivna oboljenja i drugo.

Konačno, prodiskutovano je – takođe kroz pojedinačne slučajeve – o najvažnijem instrumentu koji treba koristiti kada je ova bolest u pitanju – savremenom aspektu terapijskog algoritma MS. Nadamo se da smo trudom, zalaganjem i talentom zadovoljili kritičare koji su sedeli u publici, a čije mišljenje izuzetno cenimo.
DNS

Na sceni Velike terase na Paliću, 04.09.2015. u tačno 9h, nakon podizanja zavese, prof. dr Jelena Drulović nam je poželela dobrodošlicu i dala uvertiru za ono što nas očekuje u narednim činovima.

Led su probili oskarovci za demijelinizacione bolesti centralnog nervnog sistema (CNS), a zatim su daske prepustili mlađim akterima, od kojih su neki imali debitantski nastup, da dočaraju kako ono o čemu su govorili izgleda u svakodnevnoj kliničkoj praksi. U činovima koje su otvarali i vodili virtuozi neurologije, slikovito i interaktivno, uz povremene improvizacije, posebna pažnja posvećena je širokom spektru različitih kliničkih ispol¬javanja ove bolesti, nalazima na magnetnoj rezonanci (MR) mozga i alternativnim dijagnozama. Svaki nastup je ispraćen zasluženim aplauzom, nakon čega je bisom akcentovan značaj svakog prikaza.

DNS

Škola za mlade neurologe: „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“

     Na naše veliko zadovoljstvo možemo da konstatujemo da je Škola Društva mladih neurologa Srbije ušla u svoj redovan tok i ritam rada, obzirom da smo se okupili četvrtu godinu za redom, a Školu je pohađalo 128 polaznika.

DNS DNS

Škola za mlade neurologe: „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“

Datum početka: 04. septembar 2015.
Datum završetka: 05. septembar 2015.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić
Glavne teme: Multipla skleroza
Rukovodioci Škole: Jelena Drulović, Gordana Tončev

Opis Škole: Polaznici ove škole će imati prilike da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS). U prvom delu škole, posebna pažnja će biti posvećena širokom spektru različitih kliničkih ispoljavanja ove bolesti i nalaza na magnetnoj rezonanci (MR), koji nastaju kao posledica zahvaćenosti svih struktura centralnog nervnog sistema (CNS) u ovoj bolesti. Detaljno će potom biti razmotreno mesto kliničkih nalaza i MR u savremenim dijagnostičkim kriterijumima MS.

Drugi deo škole će se baviti razmatranjem alternativnih dijagnoza koje je neophodno isključiti pre postavljanje dijagnoze MS. Posebno će biti analizirane druge demijelinizacione bolesti kao što je na primer Neuromyelitis optica i one izazvane nutritivnim deficijencijama i hereditarnim poremećajima, zatim sistemski vaskulitisi koji zahvataju CNS, cerebrovaskularne bolesti mladih, infektivna oboljenja, i drugo. Konačno, biće prodiskutovani savremeni aspekti terapijskog algoritma MS kroz pojedinačne slučajeve.

Aktivnosti će obuhvatiti predavanja lekara eksperata u oblasti demijelinizacionih bolesti CNS i diferencijalno dijagnostičkih poremećaja, zatim video sesije prikaza slučajeva, kao i interaktivan deo programa u kome bi polaznici škole sami diskutovali fenomenologiju, diferencijalnu dijagnozu, dijagnostičke i terapijske postupke obolelih od različitih tipova demijelinizacionih bolesti CNS.