IZVEŠTAJ
V. Škola Mladih neurologa
na Paliću

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V. Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.

Dvodnevni skup održan u turističkom kompleksu na jezeru Palić otvorio je predsednik Društva neurologa Srbije prof. dr Ranko Raičević istaknuvši kako je ovo bez lažne skromnosti najbolji vid edukacije na ovim prostorima posvećen mladim neurolozima ne samo u oblasti neuronauka nego i biomedicine uopšte.
Sam pogled na predavače, teme i program sastanka potvrđuje kako se ne radi o slučajnom događaju nego o tradiciji, kazao je predsednik DNS-a prof.dr Ranko Raičević.
Sa željom da se održi ovako visok nivo kvaliteta učesnicima je poželeo uspešan rad i prijatne trenutke, te Školu proglasio otvorenom. Društvo neurologa Srbije ( DNS) je prvo prepoznalo važnost edukacije mladih neurologa jer su upravo oni budućnost srpske neurologije, kazao je predsednik DNS-a. Posle uvodne reči prof.dr Ranka Raičevića skupu su se obratili rukovodioci škole: prof.dr Vesna Martić sa klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije i prof. dr Dragana Lavrnić s Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Predavanja i prezentacije su bile na vrhunskom stručnom nivou.
Škola mladih neurologa održava najviši standardi kvaliteta u svakom pogledu. Tokom dvodnevnog sastanka predavači su pokušali prikazati najčešće, a time i najvažnije kliničke entitete sa kojima se susreću u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Slušaocima su pokušali približiti dileme koje imaju u dijagnostici i lečenju ovih bolesti, te ono najvažnije pružiti rešenja za neke od njih. Posle svakog teoretskog predavanja o određenom entitetu prikazani su tipični slučajevi bolesti, ali i oni manje tipični koji svakako predstavljaju značajan problem. Video sesija prikaza slučajeva u vidu dijagnostičkih zamki , kao i interaktivni deo programa koji je obuhvatio aktivno učešće svih polaznika dalo je značajan doprinos uspešnoj realizaciji. Predavači i prezenteri su kroz zajedničku diskusiju pokušali doći do prave dijagnoze i još jednom potvrdili zašto je edukativni potencijal škole prevazišao sva očekivanja.

Na V. Školi Mladih neurologa Srbije na Paliću bilo je više od 200 učesnika, bilo kao prezentera ili kao slušalaca. Sudionici stručnog skupa su najvećim delom iz Srbije, ali i iz zemalja u okruženju što pokazuje kako se interesovanje za aktivnim sudelovanjem u Školi iz godine u godinu zavidno povećava. Tradicija se nastavlja već sledeće godine, kada će se na VI.Školi izučavati "Urgentna neurologija".

Društvo neurologa Srbije


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

V škola DMNS: „Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi - izazovi u dijagnostici i lečenju“

Neuromišićne bolesti su veoma široko polje nerologije koje je praktično nemoguće prikazati u celini ni na mnogo većim naučnim skupovima, ali smo upravo zbog toga odlučili, da kao što i sam naziv škole ističe, prikažemo najčeše, i samim tim najvažnije kliničke entitete sa kojima se srećemo u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Želeli bismo da slušaocima približimo dileme koje imamo u dijagnostici i lečenju ovih oboljenja i da im ponudimo rešenja za neke od njih.
Svima je poznato da je ovo oblast neurologije koja je u poslednjoj deceniji doživela pravu ekspanziju novih otkrića, kako u pogledu novih imunoloških i genetskih testova koji nam služe u potvrdi dijagnoza bolesti, preko novih elektrofizioloških metoda i utvrđenih dijagnostičkih kriterijuma za pojedine entitete, tako i u uvođenju novih lekova u okviru imunološke, genske i palijativne terapije koja je do skoro bila imaginacija, a sada postaje realnost ili čak svakodnevna klinička rutina.
Odabrali smo da prikažemo klasične oblike amiotrofične lateralne skleroze, sa prikazima tipičnih slučajeva, diferencijalnu dijagnozu ove bolesti sa prikazima nekih dijagnostičkih zamki, i njeno lečenje.
Takođe smo želeli da slušaocima prikažemo varijante kliničke ekspresije stečene autoimune mijastenije gravis sa prikazima tipičnih pacijenata i najčešće dijagnostičke greške sa kojima se srećeno u kliničkom radu, uz prikaze ovakvih pacijenata, kao i da prikažemo osnovne terapijske smernice u lečenju ove bolesti.
Takođe je planirano da prikažemo i kliničke karakteristike najčešćih mišićnih distrofija odraslih, mitonične distrofije tip 1 i 2, kao i najčešćih udno pojasnih mišićnh distrofija, uz prikaze tipičnih slučajeva, a takođe i najčešće i neke manje česte neuropatije sa osvrtom na vodiče u njihovoj dijagnostici i terapiji, sa prikazima tipičnih pacijenata.
Škola je zamišljena tako da se posle svakog teoretskog predavanja o određenom entitetu prikažu tipični slučajevi bolesti, a kasnije i oni manje tipični, koji nam u radu često predstaljaju značajan problem. Na kraju škole je zamišljeno da se prikaže veći broj ovakvih pacijenata i da se kroz zajedničku diskusiju dođe do prave dijagnoze.

Prof . dr Dragana Lavrnić
Prof. dr Vesna Martić

Prezentacija V škole DMNS

Za pristup prezentaciji V škole DMNS,
neophodna Vam je autorizacija DMNS.
Ukoliko ste učestvovali u školi,
pristupni podaci su Vam poslati putem email-a.

V škola DMNS


Društvo neurologa Srbije

Informator V škole DMNS

Na sledećem linku možete preuzeti
informator V škole DMNS.


Društvo neurologa Srbije