O nama

desc

"Zajedno smo jači".

Neuromišićne bolesti su nasledna i stečena oboljenja perifernih nerava i mišića. Većina ovih oboljenja ubraja se u grupu retkih bolesti što podrazumeva da se javljaju sa učestalošću od 1 na 2000 ljudi u opštoj populaciji ili ređe.
Uključivanje bolesnika sa retkim bolestima u registre omogućava obezbeđivanje novih podataka o prevalenciji i prirodnom toku neuromišićnih bolesti, informisanje bolesnika o najnovijim saznanjima i standardima nege za bolest od koje pate, kao i efikasnije regrutovanje u odgovarajuće kliničke studije za ispitivanje novih lekova.
Krajni cilj je da svi formirani registri dostignu nacionalni nivo te da postanu deo evropske mreže registara za neuromišićne bolesti TREAT-NMD.

desc

Vizija

Podaci o svim bolesnicima sa retkim neuromišićnim bolestima na jednom mestu.

desc

Misija

Sakupljanje i diseminacija znanja o retkim neuromišićnim bolestima na nekoliko nivoa – kliničar, istraživač, bolesnik, zajednica.

desc

Organizacija

Glavni istraživači:
prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović
prof. dr Dragana Lavrnić
Klinika za neurologiju, KCS
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Urednik registara:
dr Stojan Perić

Obaveštenje za ispitanike (PDF)

Članstvo

Ukoliko bolujete od retke neuromišićne bolesti i želite da Vaši podaci budu u registru...
Ukoliko ste lekar koji ima bolesnike sa retkim neuromišićnim bolestima...
Ukoliko ste student ili istraživač zainteresovan za retke neuromišićne bolesti...
Ukoliko želite da pomognete Registru ili našim bolesnicima...
kontaktirajte nas!

Kontakt

 • Adresa

  Odeljenje za neuromišićne bolesti

  Klinika za neurologiju
  Klinički centar Srbije
  Dr Subotića 6
  11000 Beograd
  Srbija

 • Telefon i Fax

  telefon: 011/3064247
  faks: 011/2684577

 • e-mail

Intervju

desc

Intervju sa Svetlanom Velmar-Janković, u kojem po prvi put govori o naslednoj neuromišićnoj bolesti od koje boluje od detinjstva, možete pogledati OVDE