EDITORIAL STAFF

Society of Serbian Neurologists


EDITORS

Predrag Stanarčević
Nikola Veselinović
Mihailo Vučinić
Olivera Tamaš

EDITORIAL STAFF

Velibor Jolić
Maja Budimkić Stefanović
Jelena Perović
Tanja Stojković
Željko Živanović
Jelena Stanarčević
Draginja Petković
Milija Mijajlović
Irena Dujmović Bašuroski
Stojan Perić
Aleksandra Mitrović
Viktor Pasovski
Nemanja Popović
Aleksandra Radojičić
Milutin Petrović
Aleksandar Stojanov
Nenad Milošević
Dragana Zirojević
Jevto Eraković
Aleksandra Rajić
Maša Kovačević

Priprema materijala

Za sve članove redakcije, dokument pripreme materijala za Portal Društva neurologa Srbije.

PRIPREMA »

Pripremljen materijal pošaljite na sergiostanic@gmail.com zajedno sa fotografijama, pdf fajlovima i dr... Prilikom slanja u "subject" napišite - DNS Redakcija.

Društvo neurologa Srbije