ŠKOLA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI, Palić, 2013.

Opis: Realnost je da će se svaki lekar u rutinskom radu susreti sa ovim oboljenjima, koja ostavljaju ozbiljan trag na svakodnevni život pogođenih osoba. Cilj Škole cerebrovaskularnih bolesti za mlade neurologe je da se kroz seriju dinamičnih predavanja, prikaza slučajeva i produktivnu diskusiju, obrade najznačajnije teme iz oblasti moždanog udara, na prvom mestu njegovi uzroci, najčešća stanja koja se u svakodnevnoj praksi nameću kao imitatori moždanog udara, razlozi ponavljanja moždanog udara a nadasve načini lečenja i prevencije. Škola predstavlja zaista jedinstvenu priliku da se kroz intenzivan dvodnevni rad čuju svi savremeni postulati dijagnostike i lečenja cerebrovaskularnih bolesti. Posebnu draž kursu daje serija dobro dokumentovanih prikaza slučajeva, sa ciljem da se osvetle neki bitni oblici moždanog udara uz diskusiju svih učesnika. Kao zanimljiva novina planirana je sesija u kojoj učesnici kursa učestvuju u dizajniranju obrazloženja zahteva za formiranje Jedinica za moždani udar u Srbiji a najbolja prezentacija se bira zajedničkim glasanjem u toku svečane večere. Posebno atraktivna biće sesija posvećena principima i problemima sekundarne prevencije moždanog udara, osmišljena po principu pro et contra diskusije, a koje će voditi kolege iz Društva mladih neurologa Srbije. Predavači su ličnosti koje godinama predano rade u oblasti cerebrovaskularnih bolesti, a uz interesovanje koje su mlađe kolege iskazale za Školu, ne sumnjamo da će kurs obilovati živim diskusijama i korisnim pitanjima. Posebno zadovoljstvo predstavlja najavljeno učešće kolega iz regiona, pa verujemo da će zajednički rad ali i druženje biti na obostrano zadovoljstvo kako i ne tako starih predavača tako i mladih neurologa – polaznika.

INFORMATOR »
desc
DNS