ŠKOLA NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.

Opis: Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma. Za drugi dan je predviđeno upoznavanje sa drugim tipovima nevoljnih pokreta kakvi su distonija, tremor, horeja, spinocerebelarne ataksije, mioklonus kao i drugim, ređim tipovima nevoljnih pokreta. Edukativne aktivnosti će obuhvatiti predavanja lekara sa posebnim interesom i iskustvom za bolesti nevoljnih pokreta, zatim video sesije prikaza slučajeva, kao i interaktivan deo programa u kome bi polaznici škole sami diskutovali fenomenologiju, diferencijalnu dijagnozu, dijagnostičke i terapijske postupke obolelih od različitih tipova nevoljnih pokreta. Predavanja, koja su predviđena za prepodnevni deo programa osmišljena su tako da predoče pre svega praktičan i pragmatičan pristup prepoznavanju, dijagnozi i terapiji različitih tipova nevoljnih pokreta. Pored video prikaza fenomenologije nevoljnih pokreta koji će biti prikazani tokom samih predavanja, u popodnevnom delu programa je predviđeno održavanje Video sesija nevoljnih pokreta tokom kojih će osim fenomenologije biti razmatrane dijagnostičke i terapijske dileme kod konkretnih, kako svakodnevnih, tako i ređih tipova nevoljnih pokreta. Teme video sesija će pratiti tematiku predavanja, odnosno prvog dana škole slučajevi će se odnositi na parkinsonizam, a narednog dana na ostale tipove nevoljnih pokreta. U večernjim satima je predviđen neformalniji deo programa u kome će se polaznici škole takmičiti u znanju iz nevoljnih pokreta, ponovo pomoću prikaza zanimljivih slučaja.

INFORMATOR »
desc
DNS