IZVEŠTAJ
VII Škola Mladih neurologa
na Paliću

Škola Društva mladih neurologa Srbije: ŠKOLA DEMENCIJA

Vreme: 12-13.10.2018.
Mesto: Palić, Srbija

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je 12. i 13. oktobra 2018. godine po sedmi put na Paliću u organizaciji Društva neurologa Srbije, održana Škola za mlade neurologe, koja je ovaj put bila posvećena demencijama.

Škola je okupila oko 150 polaznika iz svih delova Srbije i regiona. Rukovodilac Škole bila je prof. dr Elka Stefanova, dok su njeni najbliži saradnici bili dr Gorana Mandić Stojmenović i dr Tanja Stojković. Predavači ovog skupa bili su: prof. dr Vladimir S, Kostić, prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Ivana Novakov, dr Tanja Stojković, dr Gorana Mandić Stojmenović i dip. psiholog Biljana Salak, prof. dr Marija Semnic, dr Smiljana Kostić, dr Mirjana Petrović i dr Vuk Milošević.

U prvoj sesiji polaznici škole su imali priliku da čuju predavanja o kognitivnim domenima i upoznaju se sa specifičnostima pregleda pacijenata sa poremećajem pamćenja, kao i sa osnovnim neuropsihološkim skalama. Nakon toga, polaznici su upoznati sa konceptom subjektivnog i blagog kognitivnog poremećaja, kao i Alzheimerovom bolešću, uključujući najnovije dijagnostičke kriterijume, kliničke prezentacije, genetske osnove i markere oboljenja, kao i neurovizuelizacione tehnike koje se koriste u procesu postavljanja dijagnoze. Takođe, imali si priliku da se upoznaju sa osnovama demencije sa Lewy-jevim telima. Predavanja su pratila ilustrativni prikazi slučajeva, koje su prezentovali klinički lekari i specijalizanti Klinike za neurologiju, KCS i kao i mlađi lekari drugih univerzitetskih gradova. Drugog dana polaznici su, takođe kroz predavanja i prikaze slučajeva, upoznati sa kliničkim ispoljavanjem i dostupnim dodatnim dijagnostičkim procedurama u oblasti fronto-temporalne lobarne degeneracije i rapidno progresivne demencije.

Sa ponosom želimo da Vam prezentujem da je Organizacioni odbor Škole na čelu sad dr Oliverom Tamaš u skladu s vremenom i tehnologijom komunikacija koja nam stoji na raspolaganju, započeo razvoj Škole konstituisanjem aplikacije na platformi mobilne tehnologije komunikacija, tj. aplikacije za SMART telefone, pod nazivom – Škola demencija. Aplikacija je pored svih korisnih informacija omogućila aktivno učešće polaznika u panel diskusiji, što je doprinelo još boljem usvajanju novih saznanja. Posebnu ulogu u Školi imali su koordinatori panel diskusija prof. dr Nataša Mišković Dragašević, dr. Smiljana Kostić, dr Igor Petrović i dr Vladana Marković koji su svojim pitanjima i potpitanjima sve polaznike Škole uveli u svet diferencijalne dijagnoze, etiologije, pravovremene dijagnostike i terapije demencija. Naime, polaznici Škole imali su prilike da, po prvi put u Školi mladih neurologa, učestvuju u panelima, gde su prikazane ilustrativne kliničke situacije i data je prilika panelistima da primene znanja stečena tokom škole i to kroz aktivnu diskusiju, ali isto tako i publici kroz proces on-line glasanja.

Školu je obogatio i društveni program koji se odigrao na salašu „Zvonko Bogdan“ gde su mladi neurolozi zajedno sa predavačima učestvovali u karaoka partiju.

Škola za mlade neurologe realizovana je uz nesebičnu pomoć farmaceutskih kompanija: Actavis, Krka, Hemofarm, Goodwill Pharma, Merck, Mylan, Richter Gedeon, Roche, Pharma Swiss, kojima se i ovim putem iskreno zahvaljujemo. Tehnički organizator Škole bila je agencija ASTAKOS.

Tanja Stojković i Gorana Mandić
sekretari Organizacionog odbora

Društvo neurologa Srbije

Prezentacija Škole demencija

Pristup prezentaciji Škole demencija,
uz autorizaciju.

Škola demencija


Društvo neurologa Srbije
Društvo neurologa Srbije

Informator Škole demencija

INFORMATOR