Izveštaj sa
IX Škole mladih neurologa Srbije

Škola neurovizualizacionih metoda

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je na Paliću, u periodu od 8-9. oktobra 2021. godine, održana IX Škola mladih neurologa Srbije pod nazivom „Škola neurovizualizacionih metoda“ u organizaciji Društva mladih neurologa Srbije. Cilj ovogodišnje Škole bio je da kliničke lekare, specijalizante neurologije kao i mlade specijaliste neurologije stazama neurovizualizacionih metoda sprovede kroz najširi spektar neuroloških bolesti uz pažljivo mentorisanje eksperata iz oblasti neurologije, neuroradiologije i neurohirurgije. Možemo se pohvaliti da je nakon kraće pauze zbog epidemiološke situacije u ovogodišnjoj Školi učestvovalo 180 polaznika kako iz čitave Srbije tako i iz regiona (Bosne i Hercegovine i Crne Gore). Veliki broj polaznika svedoči o kvalitetu, stručnosti i kreativnosti po čemu je Škola mladih neurologa prepoznatljiva.

Rukovodilac Škole bila je prof. dr Šarlota Mesaroš koja je uvodnim obraćanjem otvorila skup, pored predsednika Društva neurologa Srbije prof. dr Ranka Raičevića. U Školi je učestvovalo 19 predavača. Pored toga 23 mentora je mentorisalo izradu prezentacija i prikaza slučaja koje je prezentovalo 42 prezentera. Predavači ovog skupa bili su: doc. dr Ivana Basta, prof. dr Vladimir Baščarević, ass. dr Jasmina Boban, dr Dušan Damjanović, prof. dr Nataša Dragašević Mišković, ass. dr Rosanda Ilić, prof. dr Duško Kozić, prof. dr Dejana Jovanović, ass. dr Gorana Mandić Stojmenović, prof. dr Šarlota Mesaroš, dr Ivan Nikolić, doc. dr Igor Petrović, ass. dr Stojan Perić, dr Savo Raičević, doc. dr Aleksandar Ristć, prof. dr Dragoslav Sokić, prof. dr Zorica Stević, prof. dr Nikola Vojvodić i dr Ivan Vukašinović. Kako bi čitav skup protekao u najboljem mogućem redu pobrinuo se entuzijastični Organizacioni odbor Škole koji su predvodile ass. dr Olivera Tamaš i dr Maja Stefanović Budimkić.

Prva sesija je otvorena predavanjem iz neuroanatomije koje je omogućilo učesnicima kratko i brzo podsećanje neuroanatomskih struktura, a potom su usledili osnovi neurovizualizacionih metoda i predavanje o magnetnoj rezonanci i značaju različitih sekvenci u dijagnostici neuroloških oboljenja. Prvi dan skupa je bio posvećen neuroimidžingu u cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijama, tumorima i neuroinfekcijama kroz predavanja i serija prikaza slučaja. Drugog dana učesnici su mogli, kroz dinamičnu prvu sesiju tokom koje su diskutanti odgovarali na pitanja i podpitanja nakon prikazanog ilustrativnog slučaja, da saznaju više o neuroimidžingu neurodegenerativnih bolesti. Potom su usledila predavanja i serija prikaza slučajeva iz neuroimidžinga u demencijama, različitim bolestima bele moždane mase kao i kičmene moždine i bolestima perifernog nervnog sistema. Za ilustrativne prikaze slučajeva koji su pratili predavanja bili su zaslužni klinički lekari i specijalizanti Klinike za neurologiju UKCS, kao i mlađi lekari drugih univerzitetskih centara u Srbiji. Nakon završenog radnog dela skupa testom znanja vršena je evaluacija usvojenog znanja. Svaki predavač je ocenjen putem evaluacionog lista.

Svi učesnici su sve vreme trajanja programa poštovali propisane epidemiološke mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 radi obezbeđivanja bezbedne i zdrave radne sredine. Za učešće u Školi bilo je neophodno dostaviti potvrdu o vakcinaciji, preležanoj bolesti u proteklih šest meseci, negativan PCR test ili negativan brzi antigenski test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 časa. O svim aktuelnostima tokom Škole učesnici su mogli u svakom trenutku da se informišu preko aplikacije za smart telefon pod nazivom Škola neurovizualizacionih metoda.

Sav edukativni material Škole u vidu prezentacija se nalazi na sajtu Društva neurologa Srbije

Škola za mlade neurologe realizovana je uz nesebičnu pomoć 13 farmaceutskih kuća (Actavis Teva, Bayer Health Care, Goodwill, Hemofarm, Krka, Medis, Merck, Novartis, Pharma Swiss, Richter Gedeon, Sanofi Genzyme, Viatris, Worwag Pharma), kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo. Tehnički organizator Škole bila je agencija ASTAKOS.

Autor: Nikola Momčilović
Klinika za neurologiju, UKCS.

IX škola Društva mladih neurologa Srbije

Prezentacija
Škole neurovizualizacionih metoda

Web prezentacija Škole
na sledećem linku
uz autorizaciju

PREZENTACIJA ŠKOLE

Informator
Škole neurovizualizacionih metoda

Preuzmite informator Škole
na sledećem linku

INFORMATOR

IX škola Društva mladih neurologa Srbije