Sastanci, kongresi, simpozijumi, seminari

Društva neurologa Srbije

Izveštaj sa 13. Adriatic Neurology Forum-a

Poštovane koleginice i kolege,
Tokom marta meseca 2024. godine je u Puli u R. Hrvatskoj održan 13. Adriatic Neurology Forum (ANF), koji je kao i svih prethodnih godina na jednom mestu okupio veliki broj neurologa i mladih lekara iz regiona. Kao i tokom ranijih godina, i ovogodišnji ANF je omogućio značajan broj kvalitetnih predavanja vodećih stručnjaka iz raziličitih neuroloških oblasti, primarno epileptologije, multiple skleroze, neurodegenerativnih oboljenja, primarnih glavobolja i cerebrovaskularnih bolesti.

Doprinos navedenom skupu su dali i naši vodeći stručnjaci sa Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), Prof. dr Dragoslav Sokić, Prof. dr Marina Svetel, Prof. dr Šarlota Mesaroš, Doc. dr Aleksandar Ristić, Doc. dr Milija Mijajlović i Doc. dr Igor Petrović. Tradicionalno, kao neizostavni deo ANF bila je i sesija posvećena mladim neurolozima tokom koje su mladi neurolozi, ali i lekari na specijalizaciji iz neurologije, prikazivali rezultate svojih istraživanja i/ili interesantne i retke kliničke prikaze pacijenata. Među reprezentima Klinike za neurologiju UKCS su bil dr Ivo Božović, dr Mirjana Ždraljević, dr Nikola Momčilović, dr Vanja Radišić, dr Ivan Mihailović i dr Milica Vukojević.

Participacijom na 13. Adriatic Neurology Forum-a je nastavljen kontinuitet u regionalnoj interkonekciji i kolaboracijiDruštva neurologa Srbije - neprofitabilne stručne organizacije koja tradicionalno ohrabruje i podržava multicentričnu stručnu i naučnu saradnju, kao i zajedničke projekte.

Pripremio
dr Nikola Momčilović

Učlanite se u DNS

Zajedno gradimo budućnost. Postanite član Društva neurologa Srbije