20. Nacionalni kongres - Društvo neurologa Srbije

Kongres 2024

Članstvo DNS

Nova Sinapsa


Belgrade Neuroscience Next 2024

Pismo predsednika Društva neurologa Srbije
Prof. dr Dragoslava Sokića


Poštovane koleginice i kolege,
Tokom Kongresa neurologa Srbije u Nišu, u septembru 2023. godine je izabrano novo rukovodstvo Društva neurologa Srbije. Iako smo mi malo i složno društvo i iako u funkcionisanju društva nije bilo ni problema ni konflikta, primopredaja dužnosti, dokumenata i prerogativa je trajala puna 3 meseca, pre svega zbog izmena i dopuna Statusa DNS, što je povuklo za sobom izmenu svih drugih neophodnih dokumenata bez kojih Društvo ne može da funkcioniše. Ukratko, Skupština DNS na čelu sa novom predsednicom, Dr L. Despenić (OB Subotica) je izabrala mene (Prof. D. Sokića) za predsednika, a Doc. dr A. Ristića za potpredsednika DNS. Još 7 članova Upravnog odbora ("Predsedništva") su imenovani kao predstavnici važnih neuroloških ustanova: Prof. dr R. Raičević (VMA, Beograd), Prof. dr M. Svetel (UKCS, Beograd), Prim. dr M. Vukićević (Bolnica Sveti Sava, Beograd), Doc. dr Ž. Živanović (KCV, Novi Sad), Doc. dr T. Bošković-Matić (KCK Kragujevac), Prof. dr S. Vojinović (KC Niš) i Prim. dr M. Gavrić (OB Užice). Predsednik Društva mladih neurologa je Dr I. Božović a njegov zamenik je Dr N. Momčilović (UKCS Beograd). Konstitutivni sastanak Predsedništva DNS je održan 26.10.2023. godine na Klinici za neurologiju UKCS u Beogradu. Angažovan je novi (stari) poslovni sekretar, gđa. Glorija Jelovac.

U narednom periodu ću vam se u ime Predsedništva i u svoje ime češće obraćati, bilo mejlom ili preko sajta DNS radi informisanja o planovima, idejama i akcijama. Sasvim na početku bih želeo da vas obavestim da, pored ostalih, aktivnosti u narednom periodu obuhvataju 1) ažuriranje baze članova DNS, 2) redovnost plaćanja članarine, 3) izrada pravilnika o pravima, privilegijama i dužnostima članova DNS, 4) utvrđivanje načina komunikacije unutar DNS, 5) nastavak podrške za neurološke i srodne stručne sastanke, 6) pojačanje aktivnosti Društva mladih neurologa, 7) unapređivanje edukativnih aktivnosti, 8) širenje mreže edukatora i mentora za mlade doktore, kao i 9) održavanje Kongresa neurologa Srbije u Beogradu u novembru 2024. godine.

Vaše mišljenje nam znači. Možda neću uvek biti u prilici da odgovorim na vaš mail ili poziv, ali ću zajedno sa saradnicima, uvek razmotriti vaše sugestije.

Predsednik Društva neurologa Srbije
Prof. dr Dragoslav Sokić