Društvo neurologa Srbije

Neprofitabilna nezavisna strukovna organizacija

Društvo neurologa Srbije (DNS) je neprofitabilna nezavisna strukovna organizacija posvećena održanju, proširenju i trajnom unapređenju neurološke zajednice u Srbiji. Vodeći fokus društva je kontinuirano stručno i naučno usavršavanje lekara sa zajedničkom vizijom pristupa neurologiji, uz stalnu i iskrenu podršku u punom ostvarenju njihovih potencijala, kako na grupnom, tako i na individualnom planu. Naša glavna misija je utemeljenje i razvoj multidimenzionalnog, svestranog, stručnog, kompetentnog, znanjem vođenog pristupa neurologiji, a samim tim i unapređenje kvaliteta lečenja i života pacijenata sa različitim neurološkim oboljenjima.

Osnovna uloga Društva neurologa Srbije jeste da bude matica koja će okupiti i ujediniti neurološke centre iz svih delova Srbije i sve zainteresovane pojedince u pregnuću ka postizanju zajedničkog ciljastvaranja novog savremenog doba srpske neurologije idući u korak (a kada god je i to moguće i korak ispred) svetskih tokova u neurologiji, postavljajući temelj za dalji, neprestani razvoj neuronauka u Srbiji i regionu. Postizanje ovog cilja moguće je jedino kroz zajednički stvaralački impuls koji predstavlja sinergiju različitih generacija, iskustava i energija. Stoga DNS pod svojim okriljem okuplja renomirane eksperte iz različitih oblasti neurologije, ali i srodnih bazičnih i kliničkih grana medicine, kao i mlade lekare koji hrabro zakoračuju u svet neurologije kao i studente koji svoju budućnost vide u istraživanju i radu u oblasti neurologije i neuronauka.

Doprinos svakog pojedinca u ovako velikom poduhvatu je izuzetno dragocen. Društvo neurologa Srbije stoga teži da bude čvrst, pouzdan i nezamenjiv oslonac i iskrena podrška svakom svom članu u svim etapama razvoja njihovih karijera u neurologiji i u želji za stalnim usavršavanjem i napretkom. Članovi Društva mogu biti specijalisti neurologije, lekari na specijalizaciji, lekari opšte prakse, studenti medicine, ali i psihijatri, psiholozi, neurohirurzi, neuroradiolozi, kao i svi ostali koji se bave proučavanjem nervnog sistema ili smatraju njegovo poznavanje značajnim. Svaki novi član predstavlja važan sinergist koji donosi dodatan pokretački impuls i stvara brojne nove sinapse koje obogaćuju i osnažuju našu neurološku mrežu.

Društvo neurologa Srbije objedinjuje više različitih sekcija iz oblasti neurologije, uključujući Društvo mladih neurologa Srbije (DMNS), Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS), Srpsko somnološko društvo (SSD), Srpsko udruženje za periferni nervni sistem (SUPNS), Sekciju za retke neuromišićne bolesti, Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije itd.

Vizija Društva neurologa Srbije je paradigma savremene, kompetentne, kompaktne neurološke zajednice, velike mreže neuroloških umova uvek otvorene za nova saznanja ali i za kritičku evaluaciju i vrednovanje istih u kojoj svaki neuron – pojedinac predstavlja značajnu sponu. Dakle, to nije prost skup znanja i iskustava, već svojevrsni neurološki perpetuum mobile koji u neprestanom pokretu održava neutaživa žeđ za znanjem, otvorenost duha, snaga logičkog razmišljanja, kao i odgovornost prema sebi, svojim kolegama i pacijentima. Snaga neurološke zajednice ne leži u prostoj sumaciji znanja i iskustva pojedinaca koje je čine, već je i produkt tête-à-tête diskursa struke i predstavlja ogroman potencijal postojećih, ali i budućih znanja, dok istovremeno ispituje epistemološke granice istih. Zajedništvo Društva ne zasniva se na jednoumlju već na konfrontaciji mišljenja, slobodi zaključivanja, mišljenja i govora, neograničenom saobraćaju ideja i podsticanju međusobnog razvoja unutar opisanog diskursa, a kroz zdravu i etičnu kompeticiju.

Kao glavni adjuvans u ostvarenju primarnih ciljeva društva, koji je nastao kao rezultat kontinuranog pregnuća i usavršavanja, izdvaja se sada već tradicionalna realizacija „Nacionalnog kongresa neurologa Srbije” kao svetionika promocije neurologije u zemlji i regionu. Sa druge strane, časopis „Sinapsa“ pod pokroviteljstvom DNS predstavlja jedan od transmitera akutelnih, atraktivnihm ali i nadasve pouzdanih (neuro)informacija, krojenih od strane kliničara i naučnika unutar zemlje, regiona i sveta.


Zašto baš DNS?
Članstvom u Društvu neurologa Srbije (DNS) stiče se pravo na:
1. Značajnu redukciju kotizacije za sve stručne aktivnosti koje su u organizaciji DNS, poput „Nacionalnog kongresa neurologa Srbije”, „Škole Društva mladih neurologa Srbije”, ali i drugih stručnih aktivnosi u zemlji i regionu.
2. Omogućen pristup predavanjima i vebinarima DNS, kao i ostalim formama online edukacije, bez dodatne finansijske nadoknade.
3. Dostava stručnog časopisa “Sinapsa” u izdanju Društva neurologa Srbije u štampanoj formi na kuću adresu člana.
4. Članstvom u okviru Društva neurologa Srbije (DNS), automatski postajete član i Evropske akademije za neurologiju (EAN). Podsećamo Vas na sledeće beneficije koje članovi EAN imaju:
a. Besplatan online pristup “eBrain” platformi i časopisu European Journal of Neurology”
b. Redukovane kotizacije na kongresima i edukacijama koje organizuje EAN kao i mnoge druge pogodnosti (detaljne na sledećoj stranici: www.eaneurology.org).
5. Članovi DNS imaju prednost pri izboru u sklopu različitih programa usvaršavanja lekara kao i stručnih razmena između neuroloških klinika unutar Republike Srbije (uključujući i EEG, EMNG i ultrazvučne dijagnostičke metode)
6. Mogućnost aplikacija za mnogobrojne stipendije i usavršavanja, uključujući i mogućnost stručnog boravka u zemlji i inostranstvu
Od svog osnivanja, DNS ohrabruje, podstiče i omogućava multicentričnu stručnu i naučnu saradnju i zajedničke projekte, o kojima svedoče brojni dosadašnji rezultati.

Sigurno da je najbolji način da predvidimo neurološku budućnost, zapravo mogućnost da je krojimo zajedno, te stoga postanite član DNS, i budite novi impuls naše neurološke mreže!

Društvo neurologa Srbije