Članovi predsedništva Društva neurologa Srbije

Predsednik
Društva neurologa Srbije

Prof. dr Dragoslav Sokić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
dsokic@gmail.com

Prethodni predsednik
Društva neurologa Srbije

Prof. dr Ranko Raičević
Klinika za neurologiju,
Vojnomedicinska akademija
Crnotravska br.17
11 000 Beograd, Srbija
+381 11 266 11 22
rankoraicevic@yahoo.com

Zamenik predsednika
Društva neurologa Srbije

Dr sc. med. Aleksandar Ristić
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96 
Fax: +381 11 268 45 77
aristic@eunet.rs

Predsednik
Društva mladih neurologa Srbije

Dr Ivo Božović
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Dr Subotića starijeg 6, Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija
Tel: +381 11 268 55 96
Fax: +381 11 268 45 77
ivo.bozovic20@gmail.com

Članovi Upravnog odbora Društva neurologa Srbije