Društvo neurologa Srbije

Pročitajte aktuelnosti:


Srećni praznici

Drage koleginice i kolege,

Već više od pola godine traju veliki napori naše struke u borbi protiv koronavirusa. Svedoci smo velikog opterećenja čitavog zdravstvenog sistema, a neurološka služba je pojedinačno najopterećenija služba u svim ustanovama koje imaju hitne službe. Poseban problem je i pretvaranje velikih sistema u Kovid bolnice što je dodatno usložilo zbrinjavanje neuroloških pacijenata. Sve to je neurološka služba uspela da savlada i pruži pomoć našim pacijentima.

Iz tih razloga neke aktivnosti Društva su redukuvane. Zato vas obaveštavam da će u decentriranom mesecu biti organizivana on-line Škola o dijagnostičkim procedurama o čemu ćete biti pravovremeno obavešteni.

Nadalje, aktivnosti oko registracije udruženja za moždani udar kao sekcije Društva nisu obustavljene već se čine aktivnosti koje zahteva pravno-birokratska regulativa. Zahvaljujem se na slanju prijava o iskustvima sa neurološkim pacijentima sa Kovid infekcijom.

U drugoj polovini sledeće godine, planiran je jedan broj sastanaka u formi fizičkog prisustva, a o temama i terminima ćete biti blagovremeno obavešteni.
Predsedništvo će diskutovati o potrebi odlaganja nacionalnog kongresa ili o njegovom on-line formatu.

Srpsko lekarsko društvo razmatra inicijativu o moratorijumu za prikupljanje bodova za LK i treba razmotriti da sličnu inicijativu podnese i Društvo neurologa Srbije.
U iščekivanje završetka pandemije želim da vama i vašim najdražima poželim dobro zdravlje i svako dobro.

Svako dobro,
Pukovnik Prof Ranko Raičević
Predsednik Društva neurologa Srbije