Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

VI Škola Društva neurologa Srbije

“Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje”

Najnovije infomacije o VI školi možete pročitati ovde:

VI škola - Prezentacija


Vidimo se uskoro,
Organizacioni odbor

DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije
DNS

ŠKOLA EPILEPSIJA - LEČENJE EPILEPSIJE VOĐENO ETIOLOGIJOM, Palić, 2014.

Ovo je treća škola u nizu specijalizovanih kurseva iz populaciono najčešćih bolesti nervnog sistema.


Opširnije
DNS

ŠKOLA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI, Palić, 2013.

Realnost je da će se svaki lekar u rutinskom radu susreti sa ovim oboljenjima, koja ostavljaju ozbiljan trag na svakodnevni život pogođenih osoba.


Opširnije
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije
DNS