Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

IZVEŠTAJ ŠKOLE
NEVOLJNIH POKRETA

Škola Društva mladih neurologa Srbije

Naziv Škole: “Škola nevoljnih pokreta”
Rukovodilac Škole: akademik Vladimir S. Kostić
Datum održavanja: 14 - 15.10.2022.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić, Srbija

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je tokom 14. i 15. oktobra na Paliću održana jubilarna deseta Škola mladih neurologa u organizaciji Društva neurologa Srbije. Rukovodilac Škole je bio akademik Vladimir Kostić, a tema poremećaji nevoljnih pokreta.

Ponosni smo što danas možemo reći da Škola mladih neurologa Srbije predstavlja visoko edukativni stručni skup koji je u potpunosti položio ispit vremena i u proteklih deset godina postao sinonim za izgradnju zajednice vrhunskih budućih stručnjaka.

Kao i svake godine sama struktura Škole je ostala ista - dva dana programa, 7 sesija, 19 predavača, 49 mladih lekara uključenih u panel diskusije i prikaze kliničkih slučajeva i 233 polaznika obeležila su jubilarnu desetu Školu.

Uvodnu reč održali su prof dr Ranko Raičević, akademik prof. dr Vladimir Kostić i prof. dr Dragoslav Sokić. Program Škole je započet predavanjem akademika Vladimira Kostića i prof. dr Tatjane Pekmezović, a zatim su usledile sesije Tremor, Distonije, Horea i Mioklonus. Drugog dana programa održane su dobro poznate panel diskuje u kojima su mladi specijalizanti i klinički lekari rešavali kliničke vinjete i učestvovali u diskusiji o prikazanim slučajevima, a prethodile su im sesije o Tikovima, stereotipijama, manirizmima, Drugim nevoljnim pokretima i Funkcionalnim nevoljnim pokretima. Sve sesije praćene su zanimljivim prikazima kliničkih slučajeva koje su mladi lekari pripremali uz pomoć svojih mentora.

Posebno ističemo da smo ove godine, po uzoru na vodeću European Academy of Neurology organizovali po prvi put aktivno učesće svih polaznika glasanjem pomoću QR koda.

Stručno-edukativni deo programa i ove godine ispraćen je bogatim društvenim aktivnostima, večerom i muzičkim programom u Salašu Zvonko Bogdan, kao i svečanim ručkom u Vili Viktorija.

Školi su prisustvovali gosti iz Prištine, Kosovske Mitrovice, Tuzle, Foče, Mostara i Sarajeva, Banja Luke, Skoplja i iz svih gradova Srbije. Polovini učesnika je ovo bila prva Škola mladih neurologa koju su pohađali, te smo time započeli novi ciklus!

Tokom Škole prikazan je film sa osvrtom na dosadašnje Škole čijim su rukovodiocima dodeljene zahvalnice, a sav edukativni materijal u vidu video prezentacija nalazi se na sajtu Društva neurologa Srbije.

Posebno se zahvaljujemo tehničkim organizatorima Škole, agenciji Nova Nika, kao i svim farmaceutskim kućama koje su podržale organizaciju ove manifestacije - Actavis Teva, Bayer Health Care, Goodwill, Hemofarm, Krka, Medis, Merck, Novartis, Pharma Swiss, Richter Gedeon, Sanofi Genzyme, Viatris, Worwag Pharma.

10. škola Društva mladih neurologa Srbije

Prijava za Školu nevoljnih pokreta je završena.

Prezentacija
Škole nevoljnih pokreta

Web prezentacija Škole
na sledećem linku

PREZENTACIJA ŠKOLE

Program
Škole nevoljnih pokreta

Preliminarni program Škole
na sledećem linku

PROGRAM ŠKOLE

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA
Palić, 2021.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 08. i 09. oktobra 2021. godine organizovana je IX Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA".


Opširnije    Pristup prezentaciji IX Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS