Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

Izveštaj sa
IX Škole mladih neurologa Srbije

Škola neurovizualizacionih metoda

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je na Paliću, u periodu od 8-9. oktobra 2021. godine, održana IX Škola mladih neurologa Srbije pod nazivom „Škola neurovizualizacionih metoda“ u organizaciji Društva mladih neurologa Srbije. Cilj ovogodišnje Škole bio je da kliničke lekare, specijalizante neurologije kao i mlade specijaliste neurologije stazama neurovizualizacionih metoda sprovede kroz najširi spektar neuroloških bolesti uz pažljivo mentorisanje eksperata iz oblasti neurologije, neuroradiologije i neurohirurgije. Možemo se pohvaliti da je nakon kraće pauze zbog epidemiološke situacije u ovogodišnjoj Školi učestvovalo 180 polaznika kako iz čitave Srbije tako i iz regiona (Bosne i Hercegovine i Crne Gore). Veliki broj polaznika svedoči o kvalitetu, stručnosti i kreativnosti po čemu je Škola mladih neurologa prepoznatljiva.

Rukovodilac Škole bila je prof. dr Šarlota Mesaroš koja je uvodnim obraćanjem otvorila skup, pored predsednika Društva neurologa Srbije prof. dr Ranka Raičevića. U Školi je učestvovalo 19 predavača. Pored toga 23 mentora je mentorisalo izradu prezentacija i prikaza slučaja koje je prezentovalo 42 prezentera. Predavači ovog skupa bili su: doc. dr Ivana Basta, prof. dr Vladimir Baščarević, ass. dr Jasmina Boban, dr Dušan Damjanović, prof. dr Nataša Dragašević Mišković, ass. dr Rosanda Ilić, prof. dr Duško Kozić, prof. dr Dejana Jovanović, ass. dr Gorana Mandić Stojmenović, prof. dr Šarlota Mesaroš, dr Ivan Nikolić, doc. dr Igor Petrović, ass. dr Stojan Perić, dr Savo Raičević, doc. dr Aleksandar Ristć, prof. dr Dragoslav Sokić, prof. dr Zorica Stević, prof. dr Nikola Vojvodić i dr Ivan Vukašinović. Kako bi čitav skup protekao u najboljem mogućem redu pobrinuo se entuzijastični Organizacioni odbor Škole koji su predvodile ass. dr Olivera Tamaš i dr Maja Stefanović Budimkić.

Prva sesija je otvorena predavanjem iz neuroanatomije koje je omogućilo učesnicima kratko i brzo podsećanje neuroanatomskih struktura, a potom su usledili osnovi neurovizualizacionih metoda i predavanje o magnetnoj rezonanci i značaju različitih sekvenci u dijagnostici neuroloških oboljenja. Prvi dan skupa je bio posvećen neuroimidžingu u cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijama, tumorima i neuroinfekcijama kroz predavanja i serija prikaza slučaja. Drugog dana učesnici su mogli, kroz dinamičnu prvu sesiju tokom koje su diskutanti odgovarali na pitanja i podpitanja nakon prikazanog ilustrativnog slučaja, da saznaju više o neuroimidžingu neurodegenerativnih bolesti. Potom su usledila predavanja i serija prikaza slučajeva iz neuroimidžinga u demencijama, različitim bolestima bele moždane mase kao i kičmene moždine i bolestima perifernog nervnog sistema. Za ilustrativne prikaze slučajeva koji su pratili predavanja bili su zaslužni klinički lekari i specijalizanti Klinike za neurologiju UKCS, kao i mlađi lekari drugih univerzitetskih centara u Srbiji. Nakon završenog radnog dela skupa testom znanja vršena je evaluacija usvojenog znanja. Svaki predavač je ocenjen putem evaluacionog lista.

Svi učesnici su sve vreme trajanja programa poštovali propisane epidemiološke mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 radi obezbeđivanja bezbedne i zdrave radne sredine. Za učešće u Školi bilo je neophodno dostaviti potvrdu o vakcinaciji, preležanoj bolesti u proteklih šest meseci, negativan PCR test ili negativan brzi antigenski test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 časa. O svim aktuelnostima tokom Škole učesnici su mogli u svakom trenutku da se informišu preko aplikacije za smart telefon pod nazivom Škola neurovizualizacionih metoda.

Sav edukativni material Škole u vidu prezentacija se nalazi na sajtu Društva neurologa Srbije

Škola za mlade neurologe realizovana je uz nesebičnu pomoć 13 farmaceutskih kuća (Actavis Teva, Bayer Health Care, Goodwill, Hemofarm, Krka, Medis, Merck, Novartis, Pharma Swiss, Richter Gedeon, Sanofi Genzyme, Viatris, Worwag Pharma), kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo. Tehnički organizator Škole bila je agencija ASTAKOS.

Autor: Nikola Momčilović
Klinika za neurologiju, UKCS.

IX škola Društva mladih neurologa Srbije

Prezentacija
Škole neurovizualizacionih metoda

Web prezentacija Škole
na sledećem linku
uz autorizaciju

PREZENTACIJA ŠKOLE

Informator
Škole neurovizualizacionih metoda

Preuzmite informator Škole
na sledećem linku

INFORMATOR

IX škola Društva mladih neurologa Srbije

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS