Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA

Škola Društva mladih neurologa Srbije

Naziv Škole: “Škola nevoljnih pokreta”
Rukovodilac Škole: akademik Vladimir S. Kostić
Datum održavanja: 14 - 15.10.2022.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić, Srbija

Dragi polaznici i učesnici Škole,
Nevoljni pokreti predstavljaju grupu neuroloških stanja u koje spadaju tremor, distonija, horea, tikovi i mioklonus. Njihovo prepoznavanje predstavlja važnu neurološku veštinu. Oblast nevoljnih pokreta, kako dijagnostike, tako i tretmana i terapije, je doživela veliki uspon poslednje dve decenije. Napredak u razumevanju neurobiologije ovih poremećaja, nova dostignuća u genetici i dijagnostici uključujući i otkriće niza biomarkera, obezbeđuju kliničarima mnogo lakši put do dijagnoze često vrlo kompleksnih stanja. Genetska i neurovizuolizaciona ispitivanja su dramatično promenila pogled na ova stanja i promenila klasifikaciju ovih bolesti. Zbog toga postoji potreba za stalnom edukacijom neurologa kako bi se ove promene usvojile u svakodnevnoj praksi.

Ciljevi ove škole obuhvataju edukaciju kliničkih lekara, lekara na specijalizaciji i mladih neurologa o epidemiologiji, etiologiji, kliničkom ispoljavanju, diferencijalnoj dijagnozi i terapiji različitih nevoljnih pokreta. Škola nevoljnih pokreta će imati zadatak da upozna mlade neurologe sa fenomenologijom ispoljavanja različitih nevoljnih pokreta, kao i sa patofiziološkim mehanizmima koji se nalaze u njihovoj osnovi, načinom na koji se ovi pokreti opserviraju, kao i sa smernicamana za pravljenje dijagnostičkog plana. Pored toga, za svaki od nevoljnih pokreta će biti razmatrana stanja u kojima se oni nalaze izolovano kao I stanja u kojima se oni nalaze u sklopu kompleksnih neuroloških stanja sa algoritmima koji mogu da pomognu u diferencijalnoj dijagnozi i dijagnostičkoj strategiji u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Cilj ove škole je da obezbedi edukaciju iz poremećaja pokreta i da ohrabri mlade specijalizante iz neurologije da se kasnije uže specijalizuju za ovu oblast.

Rukovodilac Škole,
akademik Vladimir S. Kostić

10. škola Društva mladih neurologa Srbije

Prijava za Školu nevoljnih pokreta je završena.

Prezentacija
Škole nevoljnih pokreta

Web prezentacija Škole
na sledećem linku

PREZENTACIJA ŠKOLE

Program
Škole nevoljnih pokreta

Preliminarni program Škole
na sledećem linku

PROGRAM ŠKOLE

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA
Palić, 2021.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 08. i 09. oktobra 2021. godine organizovana je IX Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA".


Opširnije    Pristup prezentaciji IX Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS