Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

ŠKOLA
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

XI Škola Društva mladih neurologa Srbije

Naziv Škole: “Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo”
Rukovodilac Škole: prof. dr Marina Svetel
Datum održavanja: 01 - 02.12.2023.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić, Srbija

Centralni i periferni nervni sistem mogu oštetiti vaskulni, metabolički poremećaji, degenerativne bolesti, traume i tumori, a njihovu funkciju mogu narušiti i toksini ili imunoski posredovana oboljenja.

Bez obzira na uzrok, bolesti se nekada mogu oglasiti vrlo sličnim simptomima.

Posedujući znanja o osnovnim anatomskim strukturama, njihovim odnosima i vezama u centralnom i perifernom nervnom sistemu, njihovoj fiziološkoj ulozi i mogućim posledicama oštećenja različitih delova nervnog sistema, mladi lekari treba da odgovore na pitanje gde se nalazi oštećenje i šta bi mogao da bude etiološki uzročnik bolesti.

Ovaj seminar biće mali repetitorijum koji će ove godine podsetiti neurologe na osnovne simptome i sindrome vezane za bolesti kranijalnh nerava, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića, kao i bolesti cerebeluma i ekstrapiramidnog sistema (hipokinetski poremećaji).

Uz kratko podsećanje na anatomiju i fiziologiju odgovarajućih delova centralnog i perifernog nervnog sistema biće izdvojeni oni simptomi sa kojima se neurolog najčešće sreće i koji predstavljaju najveći problem u svakodnevnoj praksi.

U okviru bolesti kranijalnih nerava biće govora o gubitku vida (akutni, hronični, jednostran ili obostrani gubitak vida), jednostranom ili obostranom oštećenju facijalisa, bolnim kranijalnim neuropatijama, bulbarnoj i pseudobulbarnoj paralizi i razlozima za oštećenje multiplih kranijalnih nerava. U delu posvećenom kičmenoj moždini biće definisano šta su sindromi kičmene moždine kao i koje su to najčešće lezije kičmene moždine.

Ekstrapiramidni sindromi će biti usmereni ka hipokinetskim sindromima, sa razmatranjem kliničkih testova, kao i dopunskih procedura u diferencijalnoj dijagnozi uz osvrt na najčešće diferencijalno dijagnostičke dileme.

Bolesti cerebeluma će obuhvatiti etiologiju i klasifikaciju cerebelarnih sindroma, kao i njegovu kliničku anatomiju. Oboljenja perifernog nervnog sistema će se analizirati kroz najčešće polineuropatske sindroma, kao i sindrome oštećenja neuromišićne spojnice i mišića.

Polaznici će, pre svega kroz veliki broj prikaza slučajeva, dobiti algoritme za prepoznavanje i diferencijalnu dijagnozu najčešćih simptoma i sindroma u neurologiju. Iako ovakav pristup problemima deluje suviše pojednostavljeno, smatramo da će biti dobra osnova za dalju nadogradnju znanja. Ciklus koji je do sada bio posvećen velikim oblastima u neurologiji će stoga biti nakratno prekint, kako bismo se podsetili onoga što deluje prepoznatljivo, a što ćemo u ovoj školi ponoviti.

Rukovodilac Škole,
prof. dr Marina Svetel

11. škola Društva mladih neurologa Srbije

Prijava za
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo
je završena.

Prezentacija Škole
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

Web prezentacija Škole
na sledećem linku

PREZENTACIJA ŠKOLE

Program Škole
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

Preliminarni program Škole
na sledećem linku

PROGRAM ŠKOLE

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEVOLJNIH POKRETA
Palić, 2022.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 14. i 15. oktobra 2022. godine organizovana je X Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEVOLJNIH POKRETA".


Opširnije    Pristup prezentaciji X Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA
Palić, 2021.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 08. i 09. oktobra 2021. godine organizovana je IX Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA".


Opširnije    Pristup prezentaciji IX Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS