Stručni linkovi

www.eaneurology.org - Evropska neurološka akademija

www.movementdisorders.org - Društvo za poremećaje pokreta

www.alz.org - Alchajmerovo društvo

www.eso-stroke.org - Evropsko udruženje za moždani udar

www.ihs-headache.org - Međunarodno udruženje za glavobolje

www.alsmndalliance.org - Međunarodna alijansa udruženja za ALS/bolest motornog neurona

www.strokeassociation.org - American Stroke Association

www.treat-nmd.eu - Neuromišićna mreža TREAT-NMD

www.gbs.org.uk - Grupa podrške za Gilen-Bareov sindrom

www.myasthenia.org - Američka fondacija za miasteniju gravis

www.eurowilson.org - EvroWilson

www.neurocriticalcare.org - Udruženje za intenzivnu neurologiju

www.world-stroke.org - World Stroke Organization

www.esicm.org - Evropsko udruženje za intenzivnu medicinu

http://www.msif.org - Međunarodna federacija za mutliplu sklerozu

www.myelitis.org - Udruženje za transverzalni mijelitis

www.wfneurology.org - Svetska federacija neurologije

www.epda.eu.com - European Parkinsonćs Disease Association

www.wfneurology.org - Američka akademija neurologa

Linkovi klinika


Klinika za neurologiju Klinički centar Srbije - www.neurologija.bg.ac.rs

Vojnomedicinska akademija - www.vma.mod.gov.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Vojvodine Novi Sad - www.kcv.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Niš - www.kcnis.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Kragujevac - www.kc-kg.rs

Klinika za neurologiju Klinički centar Banja Luka Republika Srpska -www.kc-bl.com

Klinika za neurologiju Klinički centar Crne Gore Podgorica - www.kccg.me

Društvo neurologa Srbije