Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije

Društvo neurologa Srbije


Novosti

PREPORUKE NACIONALNOG UDRUŽENJA ZA MOŽDANI UDAR SRBIJE ZA VAKCINACIJU PROTIV COVID-19 INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA MOŽDANIM UDAROM/CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA

• Pacijenti koji su preživeli moždani udar (ishemijski iili hemoragijski) i/ili imaju hronična cerebrovaskularna oboljenja (bolest malih krvnih sudova mozga, cerebralna amiloidna angiopatija) TREBA da budu vakcinisani protiv COVID-19 infekcije zato što su u značajno većem riziku za razvoj teških kliničkih slika ili smrtnog ishoda COVID-19 infekcije.

• Medju vakcinama registrovanim u Srbiji ne postoje neurološke kontraindikacije za primenu sledećih vakcina protiv COVID-19 infekcije kod gore navedenih grupa pacijenata:
- Pfizer/Biontech
- Sinofarm
- Sputnjik V
jer su sve dokazano bezbedne i efikasne za pacijente sa moždanim udarom/cerebrovaskularnim bolestima.

• Za primenu AstraZeneca vakcine potreban je poseban oprez kod pacijenata koji su lečili ili se aktuelno leče od cerebralne venske tromboze.

• Primena antiagreagacione (acetil-salicilna kiselina, kloidogrel, dipiridamol, cilostazol) ili antikoagulantne terapije (antagonisti vitamina K, direktni oralni antikoagulansi, niskomolekularni heparini) nije kontraindikacija za primenu vakcina protiv COVID-19, pri čemu ovi pacijenti mogu imati nešto veći rizik od blagog lokalnog ili produženog krvarenja na mestu injekcije vakcine.

Link za preuzimanje preporuke u verziji za štampu.

NUMUS PREPORUKA

UPRAVNI ODBOR NACIONALNOG UDRUŽENJA ZA MOŽDANI UDAR SRBIJE
DRUŠTVA NEUROLOGA SRBIJE

Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije

Drage kolege,
Prošlo je skoro godinu dana od kako je na ovom sajtu objavljena informacija o osnivanju Nacionalnog udruženja za moždani udar. Nažalost, ubrzo potom, stigla nam je epidemija, te su potonjim uvođenjem vanrednog stanja i sve planirane aktivnosti odložene ili otkazane.

Umesto izveštaja o aktivnostima, iza nas je godinu dana bobre sa Covid-19 pandemijom. Umesto razvijanja strategije za poboljšanje uslova za borbu protiv moždanog udara, mi smo se razvrstali u crvene, narandžaste, zelene i Bog zna kakvih još boja, kolone. Nadam se da ste vi i vaši najmiliji uspešno prebrodili sve što je tim povodom bilo problematično i da ćete isto tako uspešno nastaviti da savladavate nove covid-probleme sa kojima ćemo se sigurno susretati.

Ipak, prethodni period smo uspeli iskoristiti da odradimo administrativni deo i konačno registrujemo Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije. Zbog okolnosti i osnivačka skupština nije mogla biti održana na način kako je planirano. U svakom slučaju, angažovanjem predsednika Društva neurologa Srbije, prof. dr Ranka Raičevića, prof. dr Dejane Jovanović i moje malenkosti, uspeli smo da osnujemo Udruženje. Udruženje će funkcionisati pod okriljem DNS, koje je i osnivač Udruženja.

U prilogu su Zapisnik sa osnivačke skupštine, Osnivački akt i Statut Udruženja. Za početak je planirano formiranje Upravnog odbora Udruženja, kao bi definisali kratkoročne i dugoročne ciljeve. Na osnovu prethodnih dogovora predložen je sastav Upravnog odbora (predlog od ranije: Doc. dr Željko Živanović, KC Vojvodine, predsednik Udruženja; Prof. dr Dejana Jovanović, KC Srbije, potpredsednik Udruženja; Prof. dr Ranko Raičević, Vojnomedicinska Akademija; Doc. dr Tanja Bošković Matić, KC Kragujevac; doc. dr Biljana Živadinović, Niš; Prim. dr sci med Marjana Savićević Vukićević, Spec. bolnica za CVB „Sveti Sava“; Doc. dr Milija Mijajlović, KC Srbije; dr Ivan Milojević, OB Ćuprija).

Ovim putem bih želeo da pozovem sve koji su zainteresovani, a u svakodnevnom radu su angažovani u zbrinjavanju pacijenata obolelih od moždanog udara, da se učlane u Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije putem sledežeg linka.

On-line prijava

Članarina je besplatna za sve neurologe, članove DNS.

U nadi da ćemo se ukoro videti i zajedno planirati i raditi na unapređenju tretmana moždanog udara u Srbiji, srdačno vas pozdravljam!

Doc. dr Željko Živanović
zastupnik Udruženja

Dokumentacija

On-line prijava za članstvo u NUMUS

Članarina je besplatna za sve neurologe, članove DNS.

ON-LINE PRIJAVA

NUMUS - Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije

Statut NUMUS

Nacionalno udruženje za moždani udar Srbije, na sednici održanoj u sedištu Udruženja, na adresi: Novi Sad, ul. Hajduk Veljka br. 1; dana 18.11.2020. godine ,usvojila je:

STATUT

Osnivačka skupština NUMUS

Zapisnik sa osnivačke skuštine Nasionalnog udruženja za moždani udar Srbije:

ZAPISNIK

Odluka o imenovanju zastupnika Udruženja:

ODLUKA

Na sednici održanoj u sedištu Udruženja usvojen je sledeći:

OSNIVAČKI AKT