Već od osnivanja Društva mladih neurologa jedan od prvih postavljenih ciljeva bio je redovno održavanje škola za mlade neurologe, sa temama koje bi odražavale interes članova, ali i aktuelne tokove neurologije.

Izveštaj sa XI škole
Društva mladih neurologa

Naziv Škole: “Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo”
Rukovodilac Škole: prof. dr Marina Svetel
Datum održavanja: 01 - 02.12.2023.
Mesto održavanja: Velika terasa, Palić, Srbija

U periodu od 01. do 02. decembra na Paliću je održana sada već tradicionalna Škola mladih neurologa u organizaciji Društva neurologa Srbije, a pod rukovodstvom prof. dr Marine Svetel. Ovogodišnja, XI Škola predstavlja prvi deo celine od tri Škole koje su posvećene najčešćim simptomima i sindromima u neurologii. Ideja organizatora je da ova i naredne dve Škole budu svojevrstan neurološki repetitorijum i osnova za kliničko razmišljanje.

Ponosni smo što je Škola prepoznata kao značajan vid edukacije specijalizanata i kliničkih lekara, kako u Srbiji, tako i u zemljama iz regiona, te je ove godine ugostila rekordnih 290 učesnika.

Stručni program održan je tokom dva dana, kroz 5 sesija u kojima je učestvovalo 19 renomiranih predavača koji su ujedno i mentorisali rad 70 mladih neurologa kroz pripremu prikaza slučajeva i panel diskusije. Škola je započeta obraćanjem doc. dr Aleksandra Ristića, potpredsednika Društva neurologa Srbije i prof. dr Marine Svetel, rukovodioca Škole. U ime organizacionog odbora Škole, prisutnima su se obratili dr Vanja Radišić i dr Mladen Janković. Usledilo je pet sesija posvećenih patologiji kranijalnih nerava, kičmene moždine, ekstapiramidnim hipokinetskim sindromima, poremećajima perifernih nerava, neuomišićne spojnice i mišića, kao i cerebelarnim sindromima.

Osim edukativnog i stručnog aspekta koji su kao i uvek bili na visokom nivou, Škola je tradicionalno uključila i bogat socijalni program kroz svečanu večeru i muzički program u Vinariji Zvonko Bogdan, kao i svečani ručak u Vili Viktorija.

Posebnu zahvalnost dugujemo dugogodišnjim prijateljima Škole- tehničkom organizatoru, agenciji NovaNika, kao i svim farmaceutskim kućama koje su podržale organizaciju ovog skupa- Actavis Teva, Amicus, Galenika, Goodwill, Hemofarm, MaxMedica, Medis, Merck, Novartis, Pfizer, Richter Gedeon, Roche, Salveo, Vemax Pharma i Wörwag Pharma.

Srećni smo što Školi prisustvuje sve veći broj mladih lekara koji su na početku svoje karijere čime se osigurava formiranje bogate i koherentne stručne zajednice.

11. škola Društva mladih neurologa Srbije

Prezentacija Škole
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

Web prezentacija Škole
na sledećem linku

PREZENTACIJA ŠKOLE

Program Škole
Repetitorijum: najčešći simptomi i sindromi u neurologiji - I deo

Preliminarni program Škole
na sledećem linku

PROGRAM ŠKOLE

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEVOLJNIH POKRETA
Palić, 2022.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 14. i 15. oktobra 2022. godine organizovana je X Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEVOLJNIH POKRETA".


Opširnije    Pristup prezentaciji X Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA
Palić, 2021.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 08. i 09. oktobra 2021. godine organizovana je IX Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA NEUROVIZUALIZACIONIH METODA".


Opširnije    Pristup prezentaciji IX Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA GLAVOBOLJA
Palić, 2019.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2019. godine organizovana je VIII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA GLAVOBOLJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VIII Škole uz autorizaciju
DNS

Škola Društva mladih neurologa Srbije
ŠKOLA DEMENCIJA
Palić, 2018.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću 12. i 13. oktobra 2018. godine organizovana je VII Škola Mladih neurologa Srbije "ŠKOLA DEMENCIJA".


Opširnije    Pristup prezentaciji VII Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - URGENTNE NEUROLOŠKE BOLESTI
DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK I LEČENJE
Palić, 2017.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 06-07.oktobra 2017 godine organizovana je VI Škola Mladih neurologa Srbije "Urgentne neurološke bolesti – dijagnostički postupak i lečenje".


Opširnije    Pristup prezentaciji VI Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - NEUROMIŠIĆNE BOLESTI U KLINIČKOJ PRAKSI
IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
Palić, 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15.oktobra 2016 godine organizovana je jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.


Opširnije    Pristup prezentaciji V Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI
U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Palić, 2015.

Ovo je četvrta škola Društva mladih neurologa Srbije održana od 04-05.09.2015. na Paliću.
Polaznici ove škole su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijim kriterijumima za postavljanje dijagnoze multiple skleroze (MS).


Opširnije    Pristup prezentaciji IV Škole uz autorizaciju
DNS

ŠKOLA
NEVOLJNIH POKRETA, Palić, 2012.


Prvog dana škole polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovnim elementima etiologije, patogeneze, diferencijalne dijagnoze i terapijskog pristupa obolelima od Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma.


Opširnije    Pristup prezentaciji I Škole uz autorizaciju
DNS