O nama

desc

Rada grupa za MS

Radna grupa za multiplu sklerozu (MS) je osnovana marta 2014. pod okriljem Društva neurologa Srbije (DNS).

desc

Vizija

Radna grupa za MS DNS okuplja neurologe, lekare specijaliste drugih profila (oftalmologe, neuro-otologe, fizijatre), psihologe, socijalne radnike, ali i naučnike-istraživače koji se bave različitim aspektima lečenja i istraživanja MS i drugih inflamatorno-demijelinizacionih oboljenja CNS u Srbiji.

Ciljevi Radne grupe za MS DNS su da u oblasti MS i drugih inflamatorno-demijelinizacionih oboljenja CNS na nacionalnom nivou:

- koordiniše naučna istraživanja
- daje dijagnostičke i terapijske preporuke sa posebnim osvrtom na praćenje bezbednosti i efektivnosti terapijskih protokola
- organizuje programe kontinuirane edukacije za zdravstveno osoblje
- organizuje programe kontinuirane edukacije za bolesnike i njihove negovatelje
- koordiniše aktivnost populacionih i hospitalnih registara obolelih u Srbiji
- delegira predstavnike u medjunarodnim udruženjima za MS
- ostvaruje kontakte sa nacionalnim Društvom za MS i nadležnim regulatornim institucijama u zemlji i predstavnicima farmaceutske industrije.

desc

Misija

Celokupna aktivnost Radne grupe za MS DNS je usmerena na poboljšanje registrovanja, dijagnostike, lečenja i kvaliteta života obolelih od MS i drugih inflamatorno-demijelinizacionih oboljenja CNS u Srbiji.

desc

Organizacija

Predsednik Radne grupe za MS DNS
Prof. dr Jelena Drulović (Klinika za neurologiju KCS, Beograd)
E-mail: jelena.drulovic@kcs.ac.rs

Sekretar Radne grupe za MS DNS:
Asist. dr Irena Dujmović Bašuroski (Klinika za neurologiju KCS, Beograd)
E-mail: irdujm@gmail.com

Članovi Inicijativnog odbora Radne grupe MS DNS:
Prof. dr Gordana Tončev - Klinika za neurologiju, KC Doc. dr Šarlota Mesaroš- Klinika za neurologiju KCS, Beograd
Prof. dr Evica Dinčić - Klinika za neurologiju VMA, Beograd
Prof. dr Dragana Obradović - Klinika za neurologiju VMA, Beograd
Prof. dr Čongor Nadj - Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
Dr Šamu Janoš - Opšta bolnica, Sombor
Prof. dr Slobodan Vojinović - Klinika za neurologiju, KC Niš
Prof. dr Svetlana Miletić Drakulić - Klinika za neurologiju, KC Kragujevac
Dr Mira Gavrić - Opšta bolnica, Užice
Prof. dr Tatjana Pekmezović - Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vera Pravica - Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Jasna Jančić - Klinika za neurologiju za decu i omladinu, Beograd
Doc. dr Nataša Cerovac - Klinika za neurologiju za decu i omladinu, Beograd

O MS (pdf)

Članstvo

Radna grupa za MS DNS aktuelno okuplja 57 članova. Sve kolege koji se bave lečenjem i istraživanjem MS i drugih inflamatorno-demijelinizacionih oboljenja CNS, ili su iz drugih razloga zainteresovani da se uključe u naše aktivnosti, mogu prijavu sa svojim podacima (ime,prezime, adresa institucije, broj telefona, faksa, E –mail adresa) poslati na: radnagrupamsdns@yahoo.com Članstvo u Radnoj grupi za MS DNS je besplatno.

Kontakt

 • Adresa

  Radna grupa za MS DNS
  Sekretar:
  Dr Irena Dujmović Bašuroski

  Klinika za neurologiju KCS
  Klinički centar Srbije
  Dr Subotića 6
  Poštanski pregradak 12
  11129 Beograd
  Srbija

 • Fax

  +381 011 26 85 662

 • e-mail

  radnagrupamsdns@yahoo.com
  irdujm@EUnet.rs (sekretar)

Galerija

desc

Inicijativni odbor Radne grupe za multiplu sklerozu Društva neurologa Srbije

Skupovi i edukacije

DNS

Škola za mlade neurologe-Multipla skleroza Program škole 2015.

Vodiči i protokoli

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse: multipla skleroza. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2013. Preuzmite (PDF).

Istraživanja

Radna grupa za MS organizuje i izvodi multicentrična istraživanja u oblasti MS i drugih inflamatorno-demijelinizacionih oboljenja centralnog nervnog sistema (CNS) u Srbiji.