O nama

desc

SUPNS

Srpsko udruženje za periferni nervni sistem (SUPNS) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno naučno-stručno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja znanja i metoda prevencije, otkrivanja, dijagnostikovanja i lečenja bolesti perifernog nervnog sistema. SUPNS je osnovano 19. juna 2012. godine u Novom Sadu. Osnivači su prof. dr Zorica Stević, prof. dr Milan Cvijanović i dr Miroslav Stojanović.

desc

Vizija

Standardizovan pristup svakom bolesniku sa neuromišićnom bolešću

desc

Misija

Razvoj prevencije, dijagnostikovanja i lečenja bolesti perifernog nervnog sistema i njihovih komplikacija, afirmacija interdisciplinarnog pristupa u dijagnostici i lečenju, stalna saradnja i razmena iskustava i znanja iz ove oblasti

desc

Organizacija

Predsednik SUPNS
prof. dr Zorica Stević, Klinika za neurologiju, KCS, Beograd

Potpredsednici SUPNS
prof. dr Milan Cvijanović, Klinika za neurologiju, KCV, Novi Sad
dr Miroslav Stojanović, Klinika za neurologiju, KC Kragujevac


Sekretar
asist. dr sc. med. Stojan Perić

Blagajnik
dr sc. med. Svetlana Kostić

Upravni odbor
prof. dr Dragana Lavrnić, predsednik
prof. dr Ranko Raičević
doc. dr Vesna Martić
dr Sanja Pavlović
dr Ana Nikolić
dr Zita Jovin
dr Tatjana Žikić


Naučni komitet
prof. dr Tihomir Ilić, predsednik
prof. dr Slobodan Apostolski
ass. dr Ivana Basta
doc. dr Aleksandar Kopitović
doc. dr Gordana Đorđević
dr sc. med. Sanja Pavlović
dr Mirjana Petrović
ass. dr Aleksandra Kačar
dr Ana Nikolić


Nadzorni odbor
prof. dr Stojanka Đurić
prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović
doc. dr Svetlana Simić


počasni članovi
prof. dr Vladimir S. Kostić, akademik

Statut (pdf)

Članstvo

Ukoliko ste lekar ili istraživač i želite da postanete član SUPNS, neophodno je da popunite pristupnicu i pošaljete je sa dokazom o uplati godišnje članarine u iznosu od 1000,00 dinara na račun 265162031000366437 kod Reiffeisen banke, AD Beograd.

Pristupnicu i uplatnicu možete poslati poštom, faksom ili elektronskom poštom. Vaše članstvo biće definitivno odobreno tokom prvog sledećeg sastanka SUPNS o čemu ćete biti obavešteni elektronskom poštom.

Ove možete preuzeti PRISTUPNICU.

Kontakt

 • Adresa

  Srpsko udruženje za periferni nervni sistem - SUPNS

  Klinika za neurologiju KCS
  Klinički centar Srbije
  Dr Subotića 6
  Poštanski pregradak 12
  11129 Beograd
  Srbija

 • Telefon i Fax

  telefon: +381 11 3064228
  faks: +381 11 2684577

 • e-mail

  zstevic05@gmail.com
  stojanperic@gmail.com

Sastanci

desc

3. Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - Belgrade Neuropathy Update, Beograd, 23-24.09.2022.

desc

2. Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - Belgrade Neuropathy Update, Beograd, 11-12.05.2018.

desc

1. Simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem - Belgrade Neuropathy Update, Beograd, 10-11.04.2014.