Razmena "Odeljenje na odeljenje"

Dobitnik razmene za 2015.

Ovogodišnji dobitnik razmene "Odeljenje na odeljenje" je dr Dragica Hajder, neurolog Klinike za neurologiju, KC Vojvodine.
Dr Hajder će planiranu edukaciju obaviti na Odeljenju za epilepsije i poremećaje spavanja, Klinike za neurologiju, KC Srbije, pod mentorstvom prof. dr Dragoslava Sokića.

Poštovane kolege!
Društvo neurologa Srbije je u prioritete svog delovanja uvrstilo edukaciju kroz praktičan rad. Imajući u vidu raznolikost u tehničkoj opremljenosti i kadrovskim potencijalima neuroloških institucija i odeljenja u našoj državi, a u cilju što ujednačenijeg edukacionog progresa, Društvo neurologa Srbije planira otpočinjanje programa „Odeljenje na odeljenje“. Ovim programom, ekvivalentno sličnim programima Evropske federacije neuroloških društava, želimo da mladim neurolozima koji rade u sredinama čiji su resursi niži od prosečnih u Republici Srbiji, pružimo mogućnost podele iskustva u radu u drugim, tehnološki naprednijim centrima. Projekat Razmena: “Odeljenje na odeljenje – Srbija” omogućava mladim neurolozima, aktivnim članovima DMNS da posete odeljenja neurologije u zdravstvenim centrima u Srbiji u cilju profesionalne edukacije.

Uslovi za dobijanje edukacije:

Kandidat može biti lekar, aktivni član DMNS, volonter, istraživač/saradnik na projektu, klinički lekar/sekundarac, specijalizant, specijalista mlađi od 40 godina.
Predviđeni boravak je u trajanju od mesec dana. Za troškove smeštaja i boravka obezbeđena su sredstva u iznosu od 300 EUR (dinarska protivvrednost). Za vreme korišćenja jednomesečne edukacije, kandidatu je neophodno obezbediti plaćeno odsustvo.

Konkurisanje se obavlja popunjavanjem i prilaganjem:
- aplikacionog formulara
- kratke biografije
- kopije identifikacionog dokumenta sa fotografijom
- pisma preporuke od strane načelnika matičnog odeljenja
- motivacionog pisma koje bi trebalo da sadrži naziv ustanove u kojoj je planiran boravak i objektivne razloge koji pravdaju potrebu za ovom vrstom edukacije.

Aplikant je u obavezi da pre aplikacije dobije odobrenje načelnika/direktora ustanove u kojoj je zaposlen, a isto tako i poziv/odobrenje za posetu od strane načelnika odeljenja na kom bi boravio te da pri aplikaciji dostavi dokaze o tome (potpisane i faksimilirane izjave, e-mail korespondencija i sl.). U ovom dokumentu neophodno je istaći ime i prezime mentora za predviđenu edukaciju.

Celokupnu dokumentaciju neophodno je poslati putem pošte, na adresu:
Društvo neurologa Srbije, Klinički centar Srbije
Doktora Subotića 6, poštanski predgradak 12
11129 Beograd 102, Srbija;
i putem mejla: stipendija@drustvoneurologasrbije.org

Selekcija kandidata se obavlja prema ukupnom zbiru bodova gde veći zbir ima prednost. Bodovni sistem je predefinisan i uzima u obzir:
1) status u matičnoj ustanovi (specijalista - 10, specijalizant - 8, klinički lekar/sekundarac - 6, istraživač/saradnik na projektu - 4, volonter - 2);
2) dužinu radnog i/ili volonterskog radnog staža kandidata u matičnoj ustanovi (svaka navršena godina - po 1 bod);
3) godine života = broj bodova
4) razlika u stepenu zdravstvene zaštite koju pružaju matična i ustanova u kojoj bi kandidat boravio, a gde tercijarna nosi 1, sekundarna 2, primarna 3 boda.

Selekciju kandidata obavljaće tim koji čine predsedništvo DNS, predsedništvo DMNS i Odbor za stipendije na osnovu u napred definisanih kriterijuma.
Po selekciji kandidata, oni koji dobiju povoljan odgovor biće o tome obavešteni poštom i elektronskom poštom. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu DNS.
Napomena: Ukoliko bude postojala potreba, DMNS će pomoći kandidatu u nalaženju povoljnog smeštaja za period boravka na edukaciji.
Po završetku edukacije, korisnik edukacije je u obavezi da podnese kratak izveštaj o boravku koji bi sadržao opšti utisak o uspešnosti edukacije, prednosti i manjkavosti boravka i, eventualno, sugestije koje bi pomogle u daljem razvoju programa razmene.

Aplikaciona forma link

Odbor za stipendije,
Društva mladih neurologa Srbije

Izveštaji

Izveštaj dobitnika edukacije "Razmena: Odeljenje na odeljenje - Srbija"

Izveštaj »
razmena