Nova "Sinapsa"O časopisu "Sinapsa"

Poštovane kolege!

"Sinapsa" predstavlja besplatnu štampanu publikaciju Društva mladih neurologa Srbije. U pitanju je stručni, informativni i komercijalni časopis koji se objavljuje unazad sedam godina u vidu dvobroja (letnji/zimski).
Za cilj ima edukaciju i informisanje čitalaca, prevashodno mladih neurologa, a sa druge strane i njihovu afirmaciju. Časopis je regitrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod ISSN 2217 – 9879 i štampa se u 500 primeraka. Časopis je jasno struktuisan, a sadržajem časopisa obuhvaćeni su: originalni radovi, doktorske disertacije i magistraske teze u formi standardnih naučnih radova i izvoda, pregledni radovi, radovi iz graničnih oblasti, prikazi slučaja, rublika neurologija i umetnost, rublika da li ste znali, servisne informacije Društva, izveštaji sa prethodnih stručnih skupova…itd.

Uredništvo čine mladi ljudi, članovi Odbora za medije iz svih delova Srbije i regiona, koji su uložili veliki napor da nedostatak iskustva nadomeste učenjem, radom i ličnim angažmanom, a bez pomoći naših recenzenata, sve bi bilo nemoguće.
Za sve nas, ključna je povratna informacija od Vas, naših čitalaca.
Te Vas molimo da sve Vaše sugestije pošaljete putem mejla na sledeću adresu: mediji@drustvoneurologasrbije.org

Publikacije

sinapsa

Sinapsa-jun 2022.

sinapsa

Sinapsa-okt 2020.

sinapsa

Sinapsa-jun 2019.

sinapsa

Sinapsa-novembar 2018.

sinapsa

Sinapsa-jun 2018.

sinapsa

Sinapsa-novembar 2017. | Sinapsa-jun 2016.

sinapsa

Sinapsa-jun 2015. | Sinapsa-decembar 2015.

sinapsa

Sinapsa-jun 2014. | Sinapsa-decembar 2014.

sinapsa

Sinapsa-jun 2013. | Sinapsa-decembar 2013.

sinapsa

Sinapsa-jun 2012. | Sinapsa-decembar 2012.